fbpx

Regulamin

Sklep Beautycapsule.eu prowadzony jest przez firmę: 4BIO Maciej Onufruk Sp.K.  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bieżuńskiej 1/6, kod 03-578, KRS 0000415791, NIP 5213629210, REGON 14606308800000. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem mail: biuro@czmbiologia.pl lub telefonicznie pod numerem: 609 310 159

W celu zachowania transparentności procesu sprzedaży, stworzyliśmy niniejszy regulamin, określający warunki korzystania ze sklepu beautycapsule.eu. Dotyczy on zawierania umów, realizacji zamówień, cen, zapłaty, przysługujących Użytkownikowi uprawnień w zakresie realizacji, odstąpienia i reklamacji realizowanych zamówień.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 13 Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE.

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia zamówienia na zakup produktów.
 2. Informacje prezentowane na stronie Beautycapsule.eu stanowią jedynie prezentacje produktów, umożliwiającą zawarcie umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. Beautycapsule.eu świadczy nieodpłatnie usługi: udostępniania konta, umożliwianie składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, umożliwienie korzystania z funkcji koszyka, umożliwienie przeglądania strony, podtrzymywanie sesji po zalogowaniu. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, utworzenia konta i akceptacji Regulaminu. Posiadanie konta nie jest wymagane do złożenia zamówienia.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych, ich aktualizowania i zmian, w celu prawidłowej realizacji umowy o Świadczeniu Usług lub Umowy Sprzedaży, korzystania z Beautycapsule.eu w sposób nieutrudniający funkcjonowania strony, zgodny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu.
 1. W ramach zawarcie umowy sprzedaży, cechy i specyfikacje przedmiotu świadczenia znajdują się na stronach poszczególnych produktów.
 1. Złożenie zamówienia i realizacja Umowy Sprzedaży w Beautycapsule.eu odbywa się w następujący sposób: dodanie produktu do koszyka (dla zamówień przekraczających 40szt. lub 10000zł konieczny jest kontakt telefoniczny z Beautycapsule.eu); aktualizacja danych dla Użytkowników zalogowanych lub uzupełnienie formularza dla Użytkowników nie posiadających konta (nie jest konieczne posiadanie konta w celu realizacji Umowy Sprzedaży); wybór dostawy; wybór sposobu zapłaty; akceptacja regulaminu; kliknięcie „Kupuję i płacę” przesyła zamówienie do realizacji; w zależności od wybranego sposobu zapłaty, zamawiający może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;  w odpowiedzi na zamówienie Beautycapsule.eu wysyła email z potwierdzeniem zamówienia oraz ewentualne dalsze aktualizacje statusu.
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Beautycapsule.eu nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. Ceny zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki produktu są wyświetlane w trakcie składania i zatwierdzania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty. Płatności można dokonać: przelewem online, przelewem tradycyjnym lub za pobraniem.
 1. Czas realizacji zamówienia, tj. od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego należy doliczyć czas transportu firmy przewozowej, który jest udostępniany po nadaniu przesyłki. Koszty dostawy ponosi zamawiający i jest zobowiązany do odbioru przesyłki oraz weryfikacji ew. uszkodzenia, w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia, ma prawo odmówić odbioru przesyłki i żądać od kuriera bezzwłocznego spisania protokołu reklamacyjnego oraz poinformować Beautycapsule.eu mailowo. Za zamówienie możliwe jest otrzymanie faktury VAT.
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

 1. Odstąpienie od umowy możliwe jest pisemnie lub mailowo przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Zamawiający otrzymuje zwrot ceny zakupu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwrotu produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w wyniku korzystanie z niego.
 1. Beautycapsule.eu jest zobowiązany do dostarczenia produktów i ponosi odpowiedzialność za wady towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacje można składać pisemnie lub mailowo, podając szczegóły zamówienia i definiując problem. Czas rozpatrywania reklamacji to 14dni od momentu otrzymania. Zamawiający może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Beautycapsule.eu nie ponosi odpowiedzialności, gdy produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań zamawiającego.
 1. Kontakt dla zamawiających możliwy jest zarówno mailowo, jak i telefonicznie: +48 609 310 159, biuro@czmbiologia.pl w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.
 1. Beautycapsule.eu oraz powiązane umowami podmioty, mają wyłączne prawa do treści udostępnianych na stronie, tj. znaki towarowe, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych i podlegają ochronie prawnej.
 1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, pisemnie lub mailowo.
 1. Beautycapsule.eu może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.
 1. Beautycapsule.eu ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. W tym przypadku udostępni aktualny Regulaminu na stronie oraz mailowo dla zarejestrowanych użytkowników.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 03.04.2020r. Regulamin podlega prawu polskiemu. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów Kodeksu cywilnego.