fbpx

Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych, polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych zawartych w Beautycapsule.eu jest: 4BIO Maciej Onufruk Sp.K.  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bieżuńskiej 1/6, kod 03-578, KRS 0000415791, NIP 5213629210, REGON 14606308800000. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem mail: biuro@czmbiologia.pl lub telefonicznie pod numerem: 609 310 159

Serwis Beautycapsule.eu i Administrator przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych Serwisowi danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Stosujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji umów sprzedaży i usług świadczonych przez Beautycapsule.eu.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych.

Beautycapsule.eu zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany regulaminu) bądź też komunikaty systemu, dot. realizacji umów sprzedaży i usług.

Podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji dane są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Beautycapsule.eu związanych z realizacją zamówienia. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin warunki i przepisy prawne.

Dane Użytkowników nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych osobowych moją dostęp wyłącznie: firmy dostarczające nam system do obsługi e-sklepu oraz firmy kurierskie realizujace dostawę.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane  właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Beautycapsule.eu zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych jak również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Beautycapsule wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

Użytkownicy mają możliwość przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Beautycapsule.eu nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich. Użytkownik uznaje, że korzysta z witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Beautycapsule.eu nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie odsyłacz.

Beautycapsule.eu korzysta z technologii plików „cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Serwis nie odpowiada za zawartość plików „cookies" wysyłanych przez inne strony internetowe, do których umieszczone są odsyłacze na stronach Serwisu przez Użytkowników.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, Użytkownicy Beautycapsule.eu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z serwisem w zakładce Kontakt.

Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na łamach Beautycapsule.eu wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.